Blomstring eller lys til haven

Langt de fleste træer og buske har på et tidspunkt brug for en beskæring. Beskæring af træer kan være særdeles nyttigt, hvis man ønsker at frembringe blomstring eller lys til haven. Der kan også være tale om grene der kommer i vejen for andre træer og huse, eller at træet har vokset sig for stort til haven. Med den rette beskæring kan du dermed holde din have ung.

Når vi beskærer træer, gør vi det så træet ikke tager skade. Forhold som træsort, årstid og beskærings metode spiller derfor en vigtig rolle, i den skønsomme beskæring. RP Træservice har den korrekte ekspertise og viden indenfor alle typer af beskæring.

Krav til beskæring på privatgrund

Kommunen kan kræve, at træer og anden beplantning der rager ud over privatareal bliver beskåret. Ved beplantning op til et fortov el. en cykelsti skal frihøjden være 2,75 meter.

Det vil sige, at et træ godt må rage ud over offentlig fortov el. cykelsti, så længe der er 2,75 meter fra jorden til grenene. Derudover der skal være mindst 1 meters mellemrum fra grenenes spids til en kørebane.

Nødvendige beskæring af træer og buske

Kommunen har bemyndigelse til at pålægge grundejeren den nødvendige beskæring af træer og buske, hvis de er til gene for vejen og dens brugere.